Home > Windows Vista > BSOD After Reformatting Vista

BSOD After Reformatting Vista

Contents

Målet med felsökningen är att hitta den drivrutinen och antingen avaktivera eller byta ut den. UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME Om det är första gången som du ser detta meddelande, bör du starta om datorn. Felsökning av vanliga blåskärmsfelmeddelanden 0x000000ED och 0x0000007B 0x00000024 0x0000007E och 0x0000008E 0x00000050 0x000000D1 0x000000EA Använda felsökningsprogrammet i Windows Dell rekommenderar: "How to fix BlueScreen (STOP) errors that cause Windows Vista to Klicka här om du vill visa självstudiekursen om felsökningsprogrammet i Windows. – Obs! navigate here

Om en drivrutin identifieras i felmeddelandet, kan du antingen inaktivera drivrutinen eller kontakta maskin- eller programvarutillverkarna för en drivrutinsuppdatering. Butik Support Community Mitt konto Butik Support Community ×Close Kunskapsbank Svenska العربية Česky Dansk Deutsch English Español Suomi Français Italiano 日本語 한국어 Nederlands Norsk Polski Português Türkçe När vissa situationer uppstår i Windows stoppas systemet och den resulterande diagnostikinformationen visas med vit text på en blå skärm. Klicka här om du vill ändra operativsystem. https://neosmart.net/wiki/blue-screen-death-bsod-errors-windows-vista/

How To Fix Blue Screen Of Death Windows Vista

Resultatet är ett långt stycke text och det kan hända att du måste bläddra nedåt i felsökningsverktygsfönstret för att hitta all relevant information. Bild 3: Analysera resultatet En detaljerad förklaring av stoppkoden (i exemplet kan du se att kärnan påträffade felet EXCEPTION_DOUBLE_FAULT (8), dvs. Avinstallera alla nyligen installerade program och återställ nyligen installerade drivrutiner. Kom ihåg: Kod 7 betecknar ett datafel som kan åtgärdas, inte ett diskfel.

  • Tänk på följande innan du använder verktyget: Felsökningsverktyget för Windows är inte ett verktyg som ingår i Windows som standard.
  • Obs!
  • Du måste hämta och installera programmet (15 MB) från Microsofts webbplats.
  • Saker att undersöka: 1 Kontrollera att grafikdrivrutinerna är uppdaterade med den senaste Dell-versionen. 2 Kontrollera att system-BIOS är uppdaterat. 3 Om både grafikdrivrutinerna och system-BIOS är uppdaterade kontrollerar du om tillverkaren
  • Avsnitt 3: Använda felsökningsprogrammet i Windows Video som rekommenderas av Dell – Dell har skapat en självstudiekurs online med anvisningar om hur du använder felsökningsprogrammet i Windows till att felsöka specifika
  • Det krävs administratörsbehörighet för att installera verktyget.
  • Felsöknings- och åtgärdsstegen för meddelandena är desamma och du behöver troligen använda felsökningsverktyget för Windows för att ta reda på vad som orsakade felet.

Det sätt som de här felmeddelanden visas på är ursprunget till termen blåskärmsfel eller "Blue Screen of Death". Så här gör du om du måste använda Felsäkert läge för att ta bort eller inaktivera komponenter: Starta om datorn, tryck F8 för att visa listan Avancerade startalternativ och välj Felsäkert Om du söker efter "windows debugger" på Google och klickar på länken för den första sökträffen kommer du till hemsidan för felsökningsverktyget för Windows. 2 När installationen är klar klickar du Blue Screen Of Death Vista Memory Dump Snabbtestet är inte ett tillräckligt genomgripande test i det här fallet.

Utan felsökningsverktyget är du begränsad till att avinstallera/uppdatera/återställa den drivrutin som innehåller den drivrutinsfil som nämns i blåskärmsmeddelandet. Ange "!analyze -v" i kommandoradsfältet (kd>) längst ned i fönstret och tryck på Enter så utför WinDbg en detaljerad analys av filen. Du måste köra fullständig systemdiagnostik. 3 Om diagnostiktesterna körs utan fel kör du en fullständig filsystemkontroll från återställningskonsolen (chkdsk /f /r) för att identifiera och (möjligen) åtgärda skadade data. 4 Om https://www.bleepingcomputer.com/forums/t/466318/blue-screen-even-after-reformat/ Tack.

Uppdatera system-BIOS till den senaste tillgängliga versionen. Windows Vista Blue Screen Error Codes Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela Kontakta maskinvarutillverkaren om du behöver en BIOS-uppdatering. I ett verkligt system är modulnamnet en länk som du kan klicka på om du vill ha användbar information om modulen, vem som skapade den, hur gammal den är osv.

Windows Vista Blue Screen On Startup

Teknisk information: *** STOP: 0x000000ED(0x80F128D0, 0xC000009C, 0x00000000, 0x00000000) Bild 1: Exempel på blåskärmsfel Avsnitt 2: Felsökning av vanliga blåskärmsfelmeddelanden Stop 0x000000ED (UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME) Stop 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) De här två felen har liknande Saker att undersöka: Om en drivrutins- eller biblioteksfil nämns i blåskärmsmeddelandet tar du reda på vilken drivrutin eller tillämpning som filen hör till och uppdaterar eller avaktiverar den. How To Fix Blue Screen Of Death Windows Vista Det beror nästan alltid på att: En drivrutin försöker få åtkomst till en minnessida som inte finns Ett oväntat fel uppstår i en systemtjänst (till exempel virussökning) Skadat eller felaktigt installerat Windows Vista Blue Screen Memory Dump Fix Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör BOOTCFG /REBUILD STOP 0x00000024 (NTFS_FILE_SYSTEM) Den här stoppkoden visar att det har uppstått en situation som drivrutinen i NTFS-filsystemet inte kan hantera och det har

Använd felsökningsverktyget för Windows för att göra en felsökning. http://lebos.org/windows-vista/bsod-vista.php Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela Saker att undersöka: 1 Om en drivrutins- eller biblioteksfil nämns i blåskärmsmeddelandet tar du reda på vilken drivrutin eller vilket program som filen hör till och uppgradera antingen till den senaste De här stoppkoderna uppstår alltid under startprocessen. How To Fix Blue Screen Of Death Windows Vista In Safe Mode

Saker att undersöka: Konfigurationen av SATA-styrenhet i system-BIOS Om SATA-styrenheten växlas från ATA- till AHCI-läge (eller tvärtom) kan Windows inte kommunicera med SATA-styrenheten, eftersom olika lägen kräver olika drivrutiner. ett fel medan ett fel bearbetades) Bild 4: Vidare analys av resultatet Felkontrollkoden (lägg märke till att siffran 8 visas i exemplet, vilket anger dubbelfel) Det antal gånger som systemet har De flesta av er har troligen sett nv4_disp.sys i samband med det här blåskärmsfelet. his comment is here Felsökningsverktyget för Windows är ett kraftfullt verktyg med många användningsområden, men i den här artikeln är vi endast intresserade av hur väl det kan analysera minnesdumpfiler som genererats vid blåskärmsfel och

Hårddiskfel Kör inbyggd diagnostik på hårddisken. Windows Vista Crashing Constantly Försök med att återställa RAID-inställningarna till Autodetect (automatisk avkänning, vanligen rätt inställning). Felaktigt dragna eller dåligt anslutna kablar Försök att koppla från och ansluta båda ändarna av kablarna mellan enheten och styrenheten igen.

Felaktigt konfigurerad BOOT.INI (Windows Vista).

Du kan troligen inte förhindra att det här felet uppstår igen genom att installera om Windows. Om du av misstag har tagit bort eller mixtrat med filen boot.ini kan det hända att stoppkoden 0x7B visas under startproceduren. STOP 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXEPTION_NOT_HANDLED) STOP 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) Dessa två felmeddelanden visar att ett oväntat tillstånd uppstod i ett program som körs i kärnan som programmet inte kunde återställas från. Windows Vista Startup Repair Without Disk Ja Nej Skicka dina synpunkter Synpunkterna innehåller felaktiga tecken, du får inte använda specialtecknen <> () \ Skicka synpunkter Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu.

STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA) Den här stoppkoden anger att systemet försökte få åtkomst till en ej existerande del av minnet. Felsökningsverktyget måste anpassas något innan det går att använda. Så här använder du verktyget: 1 Hämta och installera felsökningsverktyget för Windows från Microsofts webbplats . weblink Blåskärmsfel inträffar när: Windows upptäcker ett fel som det inte går att återställa från utan att data går förlorade Windows upptäcker att viktiga operativsystemsdata har skadats Windows upptäcker att det har

Försök igen senare. STOP 0x000000EA (THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER) Det här blåskärmsfelet anger att en enhetsdrivrutin – nästan alltid en grafikdrivrutin – väntar på att något (vanligen en maskinvaruåtgärd) ska hända. Sverige Välj land Afghanistan Albanien Algeriet Amerikanska Jungfruöarna Angola Anguilla Antigua och Barbuda Argentina Armenien Aruba Asien/Stillahavsområdet Australien Azerbajdzjan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnien och Endast på engelska Felsökningsverktyget för Windows är ett av de verktyg som Microsofts programvaruutvecklare och supportpersonal använder mest för att analysera och lösa fel som leder till minnesdumpfiler, och det är

Dina synpunkter har skickats. Om meddelandet visas igen, bör du utföra följande steg: Kontrollera att datorn har tillräckligt med diskutrymme. Prova att byta grafikkort. Det tar mellan 30 sekunder och två minuter att göra en fullständig analys av en minnesdumpfil.

Kitts och Nevis St. Artikeln gäller för Microsoft Windows Vista. När du felsöker det här felet åligger det dig att ta reda på varför förvirring uppstått i Windows-kärnan och åtgärda orsaken till förvirringen. Skadat filsystem Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör chkdsk /f /r.

NN är numret i en sekvens med skapade dumpfiler för en dag om flera dumpar skapades samma dag (den första kraschdumpen en viss dag får numret 01, den andra 02 osv.).